Visie en missie

Onze visie en missie: Eerst de mens, dan de leerling.


Iedere goedwerkende organisatie heeft een missie. Een werkgroep op onze school boog zich over deze kwestie en stelde belangrijke vragen: wie zijn we als school, waar staan we voor, wat willen we bereiken, hoe willen we dit bereiken … Uiteindelijk kwamen we tot een leidraad in de besluitvorming en communicatie. In deze leidraad formuleerden we onze missie, kernwaarden, pijlers en beloften.

Ons motto luidt: eerst de mens, dan de leerling. Als we goed onderwijs willen aanbieden, dan moeten we aandacht geven aan de mens. Dat is de hoeksteen om tot een goede relatie te komen. Onze missie zegt: "Geloven in menselijke ontmoeting als de noodzakelijke voorwaarde om te komen tot kwalitatief onderwijs, effectief leren, waardeoverdracht en normbesef." Ieder woord in deze zin is belangrijk. We leggen de lat hoog, maar dat mag wel.

We verbinden vijf kernwaarden aan deze missieverklaring: wij zijn gedreven doeners, we staan open naar mens en wereld, we zijn ondernemend en innovatief, we gaan voor een kans meer en we willen (h)echt zijn in de relatie.

Het is aan ons om deze woorden niet hol en hoogdravend te maken, maar oprecht en betekenisvol. Dat is een hele uitdaging en daarom verbinden we aan onze missie en kernwaarden enkele duidelijke pijlers en beloften.

We willen verbindend en teamgericht werken, we willen dat leerlingen verantwoordelijkheid en ondernemingszin ontwikkelen, we willen uitdagingen aangaan en grenzen verleggen en we willen toekomstgericht denken en doen.

Onze leidraad werd in een overzichtelijk document gepresenteerd, ook gekend als ‘het heilig A4’tje’. Het biedt ons houvast om de juiste beslissingen te nemen en de juiste koers te varen.
 

 

Eerst de mens, dan de leerling