INSCHRIJVEN nieuwe middenschool

Alle info over de de nieuwe middenschool vind je verzameld op een speciale website: samen durven groeien!  

CONTACT
1e leerjaar Campus Kerkstraat: Kerkstraat 4A, 013 66 22 27
2e leerjaar Campus Heilig-Hartlaan, 013 67 02 76

EERSTE JAAR (nieuw na algemene onderwijshervorming) 
27 u. algemene vorming 

 • Talen: Nederlands, Frans, Engels
 • Wetenschap / STEM: wiskunde, natuur-ruimte-techniek
 • Creatieve expressie: plastische opvoeding, muziek, beeld
 • Menswetenschappen (klassiek en ruim verkennend): godsdienst, geschiedenis, mens & samenleving, lichamelijke opvoeding
 • Menswetenschappen (praktisch verkennend): godsdienst, maatschappelijke vorming, lichamelijke opvoeding
5 u. met drie mogelijke trajecten

Klassiek verkennend
1 u. verrijking / klasoverstijgend: kans tot extra uitdaging of extra inoefening 
4 u. Latijn  

Ruim verkennend
3 u. verrijking / klasoverstijgend: Frans, wiskunde, Nederlands
2 u. voor 6 talentenlabo's of 3 technieklabo's* 
 • *design: ontwerp ecologisch producten, technieken, handvaardigheid
 • *domino: Kan ik logisch denken? Wat is programmeren? 
 • *plantrekkers: Ben ik zorgzaam voor mezelf en de wereld? 
 • kunst: op ontdekking in muziek, dans, beeld en woord
 • media: sociale media, actualiteit, informatieverstrekking
 • mini-onderneming: economisch denken, ondernemen, organiseren
Praktisch verkennend
3 u. verrijking / klasoverstijgend: 1 u. Frans. Nederlands, wiskunde + 2 u. project
2 u. praktische talentenlabo's 
 • kunst & design
 • mini-onderneming
 • plantrekkers 
TWEEDE JAAR 
Gericht verkennend
25 u. algemene vorming + 2 u. verdieping / remediëring
5 u. opties
 • STEM-wetenschappen
 • STEM-technieken
 • maatschappij en welzijn
 • economie en organisatie
 • moderne talen en wetenschappen 
 • Latijn
Praktisch verkennend
20 u. algemene vorming + 2 u. verdieping / remediëring
10 u. opties
 • STEM-technieken
 • maatschappij en welzijn
 • economie en organisatie