STEM af op onze school

STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics.

In Vlaanderen kampen we al jaren met een daling van het aantal ingenieurs die afstuderen. In onze hoogtechnologische maatschappij is dat problematisch voor het bedrijfsleven.

Met STEM is er een vernieuwde inspanning om sterke leerlingen in de richting van technische opleidingen te sturen. STEM bestaat al vele jaren in het technisch onderwijs, al heet
het hier industriële wetenschappen. 

Onze school kan STEM-onderwijs op hoog niveau aanbieden in een zesjarig traject. STEM-leerlingen krijgen les in aangepast up-tod-date leslokalen. STEM-leerkrachten zorgen voor een hoogaangeschreven opleiding. Er wordt op verscheiden manier lesgegeven, ook projectmatig, klas- en graadoverstijgend. 

Met STEM sta je sterk, zeker voor ingenieursrichtingen, en heb je sterke troeven om voort te studeren na het diploma.