ESF steunt THHIESF-project 2018 - 2021

Transnationaal ESF-project Girlpower/Girls & Technology

Meisjes warm maken om te kiezen voor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics); daar willen we als school de komende jaren werk van maken. Daarom dienden we bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) een transnationaal project in met als titel Girl Power/Girls and Technology.

Als technische school voelen we dat er nood is aan goed opgeleide technologische werkkrachten. Tot vandaag is er nog altijd een grote groep van meisjes die zich niet aangetrokken voelt om te kiezen voor een STEM-opleiding. Daar willen wij veranderingen in brengen.

Dankzij de financiële steun van ESF kunnen we ons gedurende 3 schooljaren focussen op deze problematiek. Ons doel is om meer meisjes te stimuleren om te kiezen voor een technologische richting. Zo zullen we ons richten op leerkrachten en leerlingen uit het lager onderwijs door verschillende workshops te organiseren in bedrijven, gaan we op zoek naar rolmodellen, starten we een digitaal platform op waar jongeren filmpjes in verband met techniek kunnen posten en bekijken maar ook waar digitaal lesmateriaal zal te vinden zijn voor leerkrachten.

Daarnaast willen we, door het uitreiken van een genderbewust certificaat, bedrijven en scholen aanmoedigen om te kiezen voor een gendervriendelijke omgeving, een werkplek te creëren waar vrouwen zich thuis voelen en evenveel toekomstmogelijkheden hebben als mannen.

We werken hiervoor samen met Vlaamse en Finse partners. In Vlaanderen doen we dit samen met de Techniek en Wetenschapsacademie van de UCLL en de Artesis-Plantijn Hogeschool. Bovendien worden we ondersteund door Agoria en RTC-Limburg.

 Onze Finse Partners zijn KoulutusAvain Oy en de University of Applied Sciences uit Oulu.

 Bedoeling van deze transnationale samenwerking is dat we expertise uitwisselen, leren van elkaar en samen workshops en trainingen ontwikkelen.

Interesse? Neem dan zeker een kijkje op ons digitaal platform.


Meer info over het Europees Sociaal Fonds

 ESF-project 2017-2018

Duaal leren in het 7e jaar Se-n-Se Chemische Procestechnieken

In mei 2017 werden door VYNOVA en het THHI bij het ESF een projectvoorstel ingediend. Het project, dat startte op 1 september 2017 en loopt t.e.m. 31 augustus 2018, gaat over duaal leren op de werkplek.


We wensen van deze samenwerking voor alle partijen een win-win situatie te creëren door enerzijds de leerlingen te begeleiden om succesvol hun diploma te behalen en hen anderzijds zo goed mogelijk voor te bereiden op de vereisten van het bedrijfsleven.  

Het doel van dit project is om alle stappen van het traject van duaal leren, een samenwerking tussen school en bedrijf in het begeleiden van de studenten,grondig voor te bereiden en uit de nodige analyses en ervaringen van onze partners te leren. Zo kunnen we voor iedere stap de juiste procedures uitwerken.

Als resultaat willen we een draaiboek maken met de verscheidene stappen en aandachtspunten uit het evaluatieproces zodat het een leidraad kan zijn voor andere bedrijven en scholen, die in de toekomst geïnteresseerd zijn om hun eerste stappen te zetten in deze boeiende wereld van duaal leren. Zo gaan de opgedane ervaringen niet verloren, wat de toekomstige werking van het duaal leren enkel maar kan verstevigen en wat een basis kan zijn voor verbeteringen zodat dit kan uitgroeien tot een echt succesverhaal.

Een bijkomend doel van dit project is, om maximale ontplooiing te krijgen van de studenten die gemotiveerd zijn om zich tijdens hun studies in te leven in het bedrijfsleven en net die extra ervaring op te doen, die het standaardtraject hen niet kan bieden. Deze extra praktijkervaring binnen het bedrijfsleven biedt zowel voor de student als voor het bedrijf een meerwaarde.

Meer info over het Europees Sociaal Fonds?