ESF steunt THHIDuaal leren in het 7e jaar Se-n-Se Chemische Procestechnieken


In mei 2017 werden door VYNOVA en het THHI bij het ESF een projectvoorstel ingediend. Het project, dat startte op 1 september 2017 en loopt t.e.m. 31 augustus 2018, gaat over duaal leren op de werkplek.


We wensen van deze samenwerking voor alle partijen een win-win situatie te creëren door enerzijds de leerlingen te begeleiden om succesvol hun diploma te behalen en hen anderzijds zo goed mogelijk voor te bereiden op de vereisten van het bedrijfsleven.  

Het doel van dit project is om alle stappen van het traject van duaal leren, een samenwerking tussen school en bedrijf in het begeleiden van de studenten,grondig voor te bereiden en uit de nodige analyses en ervaringen van onze partners te leren. Zo kunnen we voor iedere stap de juiste procedures uitwerken.

Als resultaat willen we een draaiboek maken met de verscheidene stappen en aandachtspunten uit het evaluatieproces zodat het een leidraad kan zijn voor andere bedrijven en scholen, die in de toekomst geïnteresseerd zijn om hun eerste stappen te zetten in deze boeiende wereld van duaal leren. Zo gaan de opgedane ervaringen niet verloren, wat de toekomstige werking van het duaal leren enkel maar kan verstevigen en wat een basis kan zijn voor verbeteringen zodat dit kan uitgroeien tot een echt succesverhaal.

Een bijkomend doel van dit project is, om maximale ontplooiing te krijgen van de studenten die gemotiveerd zijn om zich tijdens hun studies in te leven in het bedrijfsleven en net die extra ervaring op te doen, die het standaardtraject hen niet kan bieden. Deze extra praktijkervaring binnen het bedrijfsleven biedt zowel voor de student als voor het bedrijf een meerwaarde.

Meer info over het Europees Sociaal Fonds?