Duaal leren voor EMT en CPT

Als eerste Limburgse school nemen wij vanaf volgend schooljaar deel aan het project “Duaal leren”, ook wel “Schoolbank op de Werkplek” genoemd. Wij starten met een nieuwe studierichting: het 5de jaar “Elektromechanische technieken” (EMT). Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het reeds bestaande 7de jaar "Chemische procestechnieken” te volgen in de vorm van duaal leren. Voor alle duidelijkheid, ook de oude lesvorm blijft bestaan. 

Wat is duaal leren?
Vakcoördinator Luc Lens: “Bij duaal leren verwerven leerlingen vaardigheden op school , in een gesimuleerde omgeving zoals een opleidingscentrum (Limtec) of een hogeschool, en op de werkvloer. Om er een succes van te maken, moet elke jongere in een duale opleiding terecht kunnen op een kwaliteitsvolle leerwerkplek. Een goed bedrijf is daarom een onmisbare schakel in duaal leren. Zij leiden mee de werknemers van de toekomst op”.

Welke bedrijven stappen mee in het project?
Luc Lens: “Voor deze nieuwe opleiding hebben we specifiek gekozen voor bedrijven die passen binnen de opleiding “Elektromechanische technieken”. Zo krijgen we de medewerking van Panasonic Energy Belgium (batterijen), Arcomet (bouwkranen) en Vynova (PVC-granulaten). Ieder bedrijf kan zijn specifieke competenties aanbieden vanuit de praktijk en daarom zullen de leerlingen in alle drie bedrijven terecht komen voor hun opleiding. AGORIA, de sectorfederatie voor de technologische industrie, heeft samen met de verschillende scholen en de betrokken bedrijven lesfiches opgesteld. In deze fiches staat duidelijk welke competenties in de bedrijven, scholen en elders worden bijgebracht”.
Willy Heselmans (Panasonic): “Een deel van de competenties die vroeger enkel binnen de school werden behaald, worden nu voor een groot in de bedrijven behaald. De jongeren die kiezen voor duaal leren krijgen niet enkel een stevige praktische basis mee, maar ze zullen ook beter gewapend zijn om hogere studies aan te vatten. De theoretische lessen worden meteen gelinkt aan de praktijk wat zeer motiverend werkt”.

Hoe ziet een lesweek in duaal leren eruit?
Luc Lens: “De algemene vakken blijven op school doorgaan van woensdag tot vrijdag en volgens het reguliere traject met examens. Op maandag en dinsdag worden de technische vakken gegeven: veiligheid, elektriciteit, mechanica, pneumatica, hydraulica en automatisering. Deze vakken worden vooral op school maar ook in samenwerking met Limtec gegeven. Voor deze vakken zijn er geen proefwerken maar enkel permanente evaluatie. Vlak voor Kerstmis gaan de leerlingen een eerste keer op stage. Vanaf maart zullen de leerlingen op maandag en dinsdag constant in de bedrijven aan de slag gaan. Daar krijgen zij dagelijks ondersteuning van de begeleidende leerkrachten en de mentoren van de bedrijven.


Meer informatie krijg je bij vakcoördinator Luc lens op het nummer 0496 17 43 18. 

Bijkomende info kun je ook vinden op deze link.