Woord van de week

De voorlaatste week voor de kerstvakantie. Alle aandacht gaat nu naar het goede verloop van de laatste lessen en de proefwerken. We wensen iedereen hierbij succes toe, en met iedereen bedoelen uiteraard niet alleen de leerlingen en leerkrachten, maar ook de ouders. It takes a village to raise a child ...

Yvan Lemmens, algemeen directeur