Technieken

Technieken


Keuze 2: Technieken

Heb je een uitgesproken interesse voor techniek en een meer praktische initiatie, dan kies je voor technieken.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet in het bezit zijn van het getuigschrift basisonderwijs of het 6de leerjaar beëindigd hebben (na gunstig advies van de toelatings klassenraad en akkoord van de ouders, na ontvangst CLB-advies).
Leerjaar 1e 2e

Technieken - Grafische communicatie & media en Mechanica Elektriciteit

     
 Basisvorming 27u. 24u.
 Godsdienst 2 2
 Aardrijkskunde
 Natuurwetenschappen
Engels 
 Frans
 Geschiedenis 1 2
 Lichamelijke opvoeding 2 2
 Muzikale opvoeding 1 1
Nederlands  5
Plastische opvoeding 
Wiskunde 
 Techniek 2
     
Technieken (basisoptie GC&M of ME)   4u. 7u. 
 Techniek  4  7
     
 Keuzegedeelte 1u. 1u. 
 Klassenuur   1  1
     
Aantal wekelijke lesuren: 32u. 32u.