Elektrotechnieken

Elektrotechnieken

 

Keuze 1: Elektrotechnieken

Deze studierichting biedt naast de theoretische kennis ook een vakgerichte opleiding. De verschillende verlichtingstechnieken, de volledige reglementering en de meeste meettechnieken worden aangeleerd. Zowel de conventionele als de geavanceerde schakelingen zoals PLC, softstarters, frequentieregelaars en domotica komen aan bod. De computer en het internet vormen een onmisbare schakel in deze opleiding.
Leerjaar 3e 4e

STEM : Elektrotechnieken

     
 Basisvorming 18u. 18u.
 Godsdienst 2 2
 Aardrijkskunde
 Natuurwetenschappen 1
Engels  2
 Frans 2 2
 Geschiedenis 1 1
 Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands  4
Wiskunde  3 3
     
Technische vorming   16u. 16u. 
 Elektriciteit 4 4
 Installatiemethoden 4 4
Praktijk 8 8
     
Aantal wekelijke lesuren: 34u. 34u.