Autotechnieken

Autotechnieken

 

In deze praktisch-technische studierichting zijn de vakken toegespitst op het domein van de autotechniek, waarbij voortgebouwd wordt op de technische inhoud van de studierichting mechanische technieken. Via de geïntegreerde proef (GIP) brengen de leerlingen in het laatste jaar zelfstandig een afstudeeropdracht tot een goed einde. In het laatste jaar lopen de leerlingen een stage van twee weken in een bedrijf.
Graad 3e

Autotechnieken

   
Basisvorming 14u.
Godsdienst 2
Aardrijkskunde
Engels  2
Frans 2
Geschiedenis 1
 Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands  2
Wiskunde  2
   
Technische vorming   20u.
Elektriciteit 4
Chassis 3/2
Praktijk 9
Hydropneumatica 1
Motoren 2/3
Mechanica 1
   
Aantal wekelijke lesuren: 34u.