Mechanische vormgevingstechnieken

Mechanische vormgevingstechnieken

 

Deze praktisch-technische opleiding bereidt voor op uitvoerende beroepen in de metaalsector. De leerlingen moeten een werkopdracht kunnen analyseren om vervolgens de werkmethode en de werkvolgorde te bepalen. Dan volgt de nauwkeurige uitwerking, gebruikmakend van de nieuwste technieken zoals de ontwerp- en designprogramma’s CAD-CAM en 3D-Solid Works en de computergestuurde CNC-machine. Via de geïntegreerde proef (GIP) brengen de leerlingen in het laatste jaar zelfstandig een afstudeeropdracht tot een goed einde. In het laatste jaar lopen de leerlingen een stage van twee weken in een bedrijf.
Graad 3e

 Mechanische vormgevingstechnieken

   
Basisvorming 14u.
Godsdienst 2
Aardrijkskunde
Engels  2
Frans 2
Geschiedenis 1
 Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands  2
Wiskunde  2
   
Technische vorming  20u.
Energievormen 2/1
Machineonderdelen 2/1
Materialenleer 1/0
Vormgeving 1
Sterkteleer 0/2
Technisch tekenen 3
Technologie 0/2
Mechanica 1/0
Praktijk 10
   
Aantal wekelijke lesuren: 34u.