Multimedia

Multimedia

 

De leerlingen die deze recente praktischtechnische studierichting volgen, hebben een sterke interesse voor het internet. Dit vormt de basis van deze eigentijdse studierichting. Belangrijk is het vormgeven en aanmaken van websitepagina’s die later geplaatst worden op het world wide web. Belangrijke opleidingsfactoren zijn kennis van en inzicht in o.a. bestandsbeheer, grafische vormgeving en webdesign, digitale fotografie, video, prototyping, ... Internet is een internationaal communicatiemiddel, daarom zijn de taalvakken ruim aanwezig in het lessenrooster. Via de geïntegreerde proef (GIP) brengen de leerlingen in het laatste jaar zelfstandig een afstudeeropdracht tot een goed einde. In het laatste jaar lopen de leerlingen een stage van twee weken in een bedrijf.
Graad 3e

Multimedia

   
Basisvorming 16u.
Godsdienst 2
Aardrijkskunde
Engels  2
Frans 2
Geschiedenis 1
 Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands  3
Wiskunde  2
Natuurwetenschappen 1
   
Technische vorming  18u.
Toegepaste informatica 2
Praktijk 3
Multimedia 13
   
Aantal wekelijke lesuren: 34u.