Beroepsvoorbereidend leerjaar

Beroepsvoorbereidend leerjaar

 

Beroepsvoorbereidend

Dit is de beste start voor jou als je een uitgesproken praktische ingesteldheid hebt, vooral als een theoretische studie je niet zo ligt of als je een kleine leerachterstand hebt opgelopen. Hoewel studeren belangrijk blijft, wordt er vooral gewerkt rond de ontwikkeling van handvaardigheid en de nauwkeurige uitvoering van praktische opdrachten.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet het 6de leerjaar basisonderwijs gevolgd hebben (met of zonder getuigschrift basisonderwijs) of op 31/12 e.k. ten minste 12 jaar oud zijn.
Leerjaar 1e 2e

Beroepsvoorbereidend jaar

     
 Basisvorming 28u. 17u.
 Godsdienst 2 2
 Natuurwetenschappen
Maatschappelijke vorming 
 Frans 1
 Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Nederlands  4 3
Plastische opvoeding 
Wiskunde 
 Techniek 6  
     
Beroepenveld nijverheid   14u. 
Metaal   3
Hout   4
Elektriciteit   3
Grafische vormgeving   4
     
 Keuzegedeelte 4u. 1u. 
 Techniek  2  
Wiskunde 1  
Klassenuur 1 1
     
Aantal wekelijke lesuren: 32u. 32u.