Technisch Heilig-Hartinstituut - Een hart voor wetenschap, technologie en media

Pesten kan niet meer - lezing Steph Goossens

In Vlaanderen kennen we opvallend hoge cijfers als het gaat over zelfmoord. En we scoren in vergelijkende onderzoeken ook slecht als het gaat over pestgedrag. Steph Goossens ondervond aan den lijve wat pesten betekende toen hij jong was. Hierover wil hij getuigen.

Steph bezoekt scholen in Vlaanderen om zijn verhaal te doen. Op donderdag 27 november en vrijdag 28 november geeft hij een reeks van lezingen in onze school zodat alle leerlingen hieraan kunnen deelnemen. Het zal een interactieve voordracht worden. Donderdagavond om 20 u. is er een sessie die enkel voor ouders bedoeld is

Steph Goossens is het meest bekend als acteur Cois uit Thuis, maar er is veel meer. Steph kan diploma's voorleggen in orthopedagogie en maatschappelijk werk. Hij is actief als auteur en theatermaker. Steph werkte 14 jaar als cultuuranimator in Brussel en was 5 jaar directeur van het Gemeenschapscentrum De Linde in Haren. Hij is docent in het deeltijds kunstonderwijs en hij geeft theatercursussen. Een veelzijdig man met een boeiend en belangrijk verhaal.  

Deze lezing wordt u aangeboden door de Ouderraad.

Diakenwijding Jef Verhaegen

In Gods kracht geborgen ... (1Pe, 1.5)

Met bijzondere vreugde en trots delen wij u mee dat onze gewaardeerde collega Jef Verhaegen op zondag 30 november 2014 om 14.30 u. tot diaken gewijd zal worden in de kerk van Hulst, Tessenderlo. Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, leidt de dienst. We feliciteren Jef voor deze belangrijke gebeurtenis in zijn leven en dat van zijn gezin. Het getuigt van zijn engagement op school en in de parochie. We kennen Jef als een gedreven mens met een groot hart. Een mens met kennis, een man van woord en daad.

De parochiefederatie nodigt u van harte uit om deze wijdingsplechtigheid mee te vieren. Na de viering wordt er door de parochie een receptie aangeboden in OC De Griffel. 

Jef waardeert uw aanwezigheid en meevieren als het mooiste geschenk. Mocht u toch overwegen wat te schenken dan kan u vrijblijvend een bijdrage storten op rekening BE71 0359 0301 4669. Het bedrag is dan volledig ten voordele van onze monitorenwerking voor Bloemenstad. Bloemenstad is een organisatie van de Broeders van Liefde die vakantiedagen organiseert voor mensen met een verstandelijke handicap. 
Schooljaar 2014-2015: van 24 tot en met 28 november

Er is een Muur van Respect in onze school en vorige vrijdag was er een herdenking rond Wereldoorlog I met aangepaste soep. Bekijk de foto's op onze facebookpagina.

Onrust over de plannen van de regering zorgen ervoor dat er maandag een stakingsdag is voor de provincies Limburg en Antwerpen. Er zal een nagenoeg normaal lesverloop zijn in onze school. 

Voor de leerlingen van Se-n-Se Chemische Procestechnieken beginnen de stages. Maar er zijn nog enkele in het oog springende activiteiten.

Donderdag bezoeken leerlingen van 5 Industriële Wetenschappen het Quantum SpinOff Labo. Hun kennis voor technologie en moderne wetenschappen worden geprikkeld met toepassingen op hoogtechnologisch ondernemen. Die dag werken de leerlingen van 6 Auto, 6 Industriële Wetenschappen, 6 Elektromechanica en het eerste jaar IWEM verder aan hun grote Panamarenko-project. De leerlingen trekken hiervoor samen naar Antwerpen. 

Ten slotte nodigen wij u graag uit op de belangrijke lezing van Steph Goossens over pesten op 27 november. Enkele tientallen ouders schreven zich al in.  

Yvan Lemmens, algemeen directeur THHI

Raissa in de States

Nog tot en met januari verblijft Raïssa Vanroy uit 5 industriële Wetenschappen in the United States of America. That is pretty awesome!

Raïssa beleeft een viertal maanden the real American way of life in de High School van Menomonie, Wisconsin. Volg via haar blog dit grote avontuur. 

Godsdienstigheid

Het maandpunt voor november is godsdienstigheid. Dan wordt er nagedacht over en gewerkt rond geloven, zingeving, innerlijkheid, liturgie, gebed ... 

Ook bij dit maandpunt hoort een filmpje. Het komt spoedig online.

STEM? IW en EM!

Vlaanderen kampt met een groot tekort aan afgestudeerden in wetenschappelijke en technische richtingen. Kies daarom voor de ultieme en meest geëvolueerde STEM-richtingen bij uitstek: Industriële Wetenschappen en Elektromechanica. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. 

Belangrijke data

Noteer zeker de volgende data in je agenda: 

27 nov: lezing 'Pesten kan niet meer' met Steph Goossens

30 nov: diakenwijding Jef Verhaegen

18 dec: kerstborrel Ouderraad

1 maart: mosselfeest

6 maart: quiz

Jobs Broeders v. Liefde

Ben je op zoek naar een job in het onderwijs of de zorgsector? Raadpleeg dan de jobsite van de Broeders van Liefde. Met meer dan 10.000 werknemers meteen één van de grootste werkgevers van het land.